Konsepter

100-dagers planen

En av de mest effektive og komplette konseptene våre er 100-dagersplanen, en skreddersydd utviklingsprosess som gir raske resultater. Konseptet inkluderer alle forberedelser, leveranser og oppfølging fram til målene er innfridd. Prisen er fra kr 6 900 per selger per måned.

 

Salgsledelse til leie

Vi kan overta ansvaret for salget på kort varsel, enten bedriften mangler salgsledelse eller trenger midlertidig lederstøtte. Vi kan både tilrettelegge, drifte eller utvikle salgsorganisasjonen og bistå i så lenge det er nødvending.

Vi kan rekruttere og tilrettelegge og innfase ny salgsledelse.

Salgstrening

Vår salgstrening omfatter kurs og salgscoaching, tilpasset bedriften og den enkeltes behov. Vi jobber både med opplæring, trening og oppfølging i salg, basert på anerkjent metodikk og beste praksis. Våre konsepter forbedrer salgskompetansen, sikrer riktig atferd og bidrar til økte salgsprestasjoner.

Testing og sertifisering

Med våre verktøy kan vi kartlegge selgernes egenskaper, ferdigheter og predikert atferd i salg. Vi kan skåre den enkelte mot teamet, eller sammenligne med beste praksis. Vi kan også ta tempen på hele salgsorganisasjonen, avdekke ressurser og forbedringspotensial og foreslå tiltak. I tillegg kan vi sertifisere selgerne og teamet.

Eksempler på andre ting vi kan jobbe med

 

 

Salgspsykologi: Kjøpspsykologi, kundetypologi, kommunikasjonspsykologi og transaksjonsanalyse.

 

Kommunikasjon: Salgsretorikk, salgsteknikker, forhandlinger og coaching i salgssituasjoner

 

Salgsprosess: Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kunder og salgsaktiviteter

 

Salgsstrategi: Planer og aktiviteter for å sikre salgsmål

 

Salgsorganisering: Sette sammen team, bygge salgsressurser og sikre salgskraft

 

Salgscoaching: Personlig trening og oppfølging av selgere

 

Casetrening: Praktisk jobbing med selgernes egne kundecaser

La oss snakke om salgsutvikling som gir praktiske resultater. Garantert lønnsomt!

Resepten på dyktige selgere:

Godt trent, riktig verktøy og topp motivasjon.

 

firstPeople