Kartlegging

 

Vi trenger god kunnskap for å lage effektive utviklingsløp, ofte er slik kunnskap tilgjengelig i bedriftene, men noen ganger trengs det kartlegging. Våre metoder er svært effektive, så kartleggingen går oftest raskt. Vi kartlegger salgskompetanse, ressursutnyttelse og motivasjon og speiler dette mot god praksis. Vi måler også eksterne parametre. Dette gir solid grunnlag for å sette mål og lage gode utviklingsplaner.

Selgerne måles mot de viktigste egenskapene og ferdighetene de må beherske i salgsprosesser. Deres selgertype identifiseres, i tillegg skårer vi dem i forhold til fire kompetanseområder og 15 underliggende faktorer. Vi benytter indikatorer målt hos 7000 selgere i Norden.

Kompetanse

Vi kartlegger salgskompetanse gjennom å måle selgernes kunnskap og atferd i salgsprosesser. Normen er god praksis og indikerer potensialet til forbedring.

Analysen brukes til å bestemme utviklingsområder og målsette forbedringsområdene.

Ressursutnyttelse

Vi undersøker hvor mye tid selgerne bruker på salg og andre oppgaver. Vi kartlegger også utnyttelse og potensial i kunder. Vår analyse gir god pekepinn på hva som kan forbedres.

Informasjonen brukes til å sette mål og lage handlingsplaner i utviklingsprosesser.

Arbeidstiden fordeles på typiske oppgaver knyttet til direkte og indirekte salgstid. Potensialet framkommer ved å sammenligne den enkelte mot teamet og god praksis for tilsvarende type salg.

Motivasjon

Vi kartlegger faktorer som arbeidsglede trivsel og prestasjonstriggere. Motivasjon påvirker blant annet selgeres handlingsnivå, innsats og fokus, og er verdifull informasjon når man skal drive opplæring, trening, coaching og prestasjonsutvikling.

Vi kombinerer bruk av kartleggingsverktøy og samtaler for å avdekke motivasjonsnivå og triggere

Annen kartlegging

En rekke eksterne forhold kan være avgjørende når man skal påvirke salgprestasjoner og resultater.

 

En swot-analyse kan derfor være et godt redskap når et utviklingsløp skal bestemmes.

Vi kartlegger ytre faktorer som påvirker salget ved hjelp av undersøkelser, tester, intervjuer og studier av marked, konkurrenter og kunder.

La oss snakke om salgsutvikling som gir praktiske resultater. Garantert lønnsomt!

Resepten på dyktige selgere:

Godt trent, riktig verktøy og topp motivasjon.

 

firstPeople