Tematikk

Tematikk

SALGSKURS

 

Nysalg

Prospektering og møtebooking

___________

Behovsanalyse

Prospektering og møtebooking

___________

Salgspresentasjoner

Metoder for behovsanalyse og kartlegging ii salgssituasjoner

___________

Forhandlinger

Metoder for å forhandle fram og lukke avtaler med kunder

___________

Salgsretorikk

Kommunikasjon i salgsssituasjoner

___________

Salgspsykologi

Salgsteori, selgertyper, kjøpsroller og kommunikasjon

___________

Relasjonsprogram

Strategier og systemer for å følge opp og utvikle kunder

___________

Salgsforberedelser

Rutiner og systemer for å planlegge og forberede salget

 

 

COACHING

 

Målstyring

Coaching av personlige mål

___________

Salgshindringer

Coaching på blokkeringer i salgssituasjoner

___________

Arbeidsstil

Coaching av tidsstyring og oppgaveprioriteringer

___________

Konflikthåntering

Coaching av vanskelige situasjoner og konflikter

___________

Karrierevalg

Coaching i forbindelse med omstillinger og karrierevalg

___________

Personlig motivasjon

Coaching ved manglende motivasjon og arbeidsglede

___________

Lederstøtte

Ledercoaching på operative oppgaver og strategier

___________

Lederteam

Teamobservasjoner og coaching av ledergruppe

WORKSHOPS

 

Drilling i salg

Terping og trening på salgsteknikker og verktøy, metodelære og vaner

___________

Casetrening

Erfaringsdeling og problemstillinger rundt kundecaser i salg

___________

Inspirasjon

Sikre målfokus og innsats gjennom å skape motivasjon

___________

Idèmyldring

Interessevekkere, innvendinger, forhandlinger, blokkeringer og salgsidèer

___________

Team building

Bygge sterke team gjennom tilhørighet og felleskapsfølelse

___________

War strategy

Strategier for å kuppe dominans i market

___________

Team salg

Bygge sterke salgsteam inn mot spesifikke kunder

ANNET

 

Salgsledelse

Situasjonsbestemt ledelser i prestasjonskulturer

___________

Aktiviteter

Events, opplevelses- og begreistringsaktiviteter

___________

Verktøy

Verktøy og systemer for prospektering, analyse, segmentering, CRM, måloppfølging og rapportering

___________

Forelesninger

Faglige presentasjoner og innlegg om salg og ledelse

___________

Analyser

Analyser og rapporter om salg, prestasjonskulturer, selgertyper og salgsledelse

___________

Salgsledelse

Sales management for hire og administrativ salgsstøtte

___________

Rekruttering

Ansettelser, opplæring og innfasing av selgere

 

 

Resepten på dyktige selgere:

Godt trent, riktig verktøy og topp motivasjon.

 

firstPeople